STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ:

 

 

Strategia de dezvoltare locală

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 25-Oct-2019

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 08-Sep-2020

 

 

GHIDURILE SOLICITANTULUI:

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 1 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 1 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 2 - Sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 2 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 3 - Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu prin selectivitatea uneltelor in pescuitul marin si protejarea speciilor.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 3 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 4 - Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 4 (editabil)

 

 

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE:

 

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei (POIS)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii Administrative si Eligibilitatii Proiectelor (POVCAE)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie (POES)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Monitorizare Raportare si Arhivare

 (POMRA)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese (POECI)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiei (POSC)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Nereguli (PON)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Control Intern (POCI)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operațională de Evaluare a Modificărilor Contractuale (POEMC)

- Data publicării : 03-Feb-2020

 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE:

 

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018)

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018 MODIFICAT)

   - Data publicării : 15-Noiembrie-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019)

   - Data publicării : 31-Ianuarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 26-Martie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 10-Mai-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 11-Noiembrie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2020)

   - Data publicării : 25-Noiembrie-2020

 

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 1 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 2 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 3 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 4 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 2

  - Data publicării : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 2

   - Data publicării : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 2

  - Data publicarii : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 2

  - Data publicării : 24-August-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

 

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 - Apel 5

  - Data publicării : 10-Mai-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 - Apel 5

  - Data publicării : 14-Noiembrie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 - Apel 5

  - Data publicării : 14-Noiembrie-2019

 

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3

  - Data publicării : 26-Noiembrie-2020

 

 

DOCUMENTE:

 

Actul constitutiv

 

Fisele de post

Fisele de post (revizuite)

 

Organigrama

Organigrama (revizuita)

 

Regulament de Ordine Interioara (ROI)

 

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)

Regulament de Organizare si Functionare (ROF - revizuit)

 

Statut Asociatie FLAG Mangalia Litoral

Statut Asociație FLAG Mangalia Litoral (revizuit)

 

 

 

NOUTĂȚI:

 

 

2018

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________

 

13-Feb-2018

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________________

 

25-Mai-2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 1)

_________________________________________

 

25-Mai-2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 2)

_________________________________________

 

24-Aug-2018

 

 

 

 

2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 3)

_________________________________________

 

19-Feb-2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 4)

_________________________________________

 

25-Apr-2019

 

 

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității - MASURA 2

_________________________________

 

12-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut - MĂSURA 2

_________________________________

 

12-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - MĂSURA 2

_________________________________

 

15-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - MĂSURA 2

_________________________________

 

30-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii admiistrative si a eligibilitatii - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut  - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

02-Aug-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

21-Aug-2019

 

 

Lista cererilor de finantare respinse în urma verificării la nivel DGP-AMPOPAM

_________________________________

 

30-Oct-2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 5)

_________________________________

 

14-Noi-2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut - Apel 5

_________________________________

 

17-Ian-2020

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Inițială - Apel 5

_________________________________

 

18-Ian-2020

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Finală - Apel 5

_________________________________

 

28-Ian-2020

 

 

Comunicat de presă AFML

_________________________________

 

26-Noi-2020

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut

_________________________________

 

16-Dec-2020

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Inițială (fără contestații)

_________________________________

 

18-Dec-2020

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Finală (după soluționarea tuturor contestațiilor)

_________________________________

 

21-Dec-2020

 

Asociatia Flag Mangalia Litoral

Adresa: Str Matei Basarab,

Municipiul Mangalia - Romania

Telefon:  0720 896 290

Website: www.afml.ro

E-mail: flag.mangalialitoral@gmail.com

office@afml.ro

 Continutul acestui website nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Copyright © www.afml.ro.

Produs de: IT&C Logistic Help S.R.L.