STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ:

 

 

Strategia de dezvoltare locală

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 25-Oct-2019

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 08-Sep-2020

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 06-Iul-2022

 

Strategia de dezvoltare locală - revizuită

- Data publicării : 9-Aug-2023

 

 

GHIDURILE SOLICITANTULUI:

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 1 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 1 (editabil)

   - Data publicării : 22-Mar-2018

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 1 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 2.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 1 - versiunea 2 (editabil)

   - Data publicării : 11-Ian-2022

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 1 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 3

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 1 - versiunea 3 (editabil)

   - Data publicării : 03-Iun-2022

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 2 - Sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 2 (editabil)

   - Data publicării : 22-Mar-2018

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 2 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 2.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 2 - versiunea 2 (editabil)

   - Data publicării : 11-Ian-2022

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 2 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 3.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 2 - versiunea 3 (editabil)

   - Data publicării : 03-Iun-2022

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 3 - Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu prin selectivitatea uneltelor in pescuitul marin si protejarea speciilor.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 3 (editabil)

   - Data publicării : 22-Mar-2018

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 3  - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 2.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 3 - versiunea 2 (editabil)

  - Data publicării : 11-Ian-2022

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 4 - Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 4 (editabil)

   - Data publicării : 22-Mar-2018

 

Ghidul solicitantului pentru Măsura 4 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura versiunea 2.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 4 - versiunea 2 (editabil)

  - Data publicării : 11-Ian-2022

 

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE:

 

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei (POIS)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii Administrative si Eligibilitatii Proiectelor (POVCAE)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operațională de Verificare a Conformității Administrative și Eligibilității (POVCAE) - ediția I, revizia I

   - Data publicării : 11-Ian-2022

 

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie (POES)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Monitorizare Raportare si Arhivare

 (POMRA)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese (POECI)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiei (POSC)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Nereguli (PON)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Control Intern (POCI)

- Data publicării : 22-Mar-2018

 

Procedura Operațională de Evaluare a Modificărilor Contractuale (POEMC)

- Data publicării : 03-Feb-2020

 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE:

 

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018)

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018 MODIFICAT)

   - Data publicării : 15-Noiembrie-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019)

   - Data publicării : 31-Ianuarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 26-Martie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 10-Mai-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicării : 11-Noiembrie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2020)

   - Data publicării : 25-Noiembrie-2020

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2022)

   - Data publicării : 06-Iunie-2022

- Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2022- modificat

   - Data publicării : 07-Iulie-2022

- Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2022 (modificat)

   - Data publicării : 02-August-2022

- Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pe anul 2022 (modificat)

   - Data publicării : 30-August-2022

 

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 1 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 2 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 3 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 4 - Apel 1

   - Data publicării : 21-Mai-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 2

  - Data publicării : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 2

   - Data publicării : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 2

  - Data publicarii : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 2

  - Data publicării : 24-August-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 3

  - Data publicării : 14-Februarie-2019

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 - Apel 4

  - Data publicării : 25-Aprilie-2019

- Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 4 - Apel 4

  - Data publicării : 10-Mai-2019

 

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 - Apel 5

  - Data publicării : 14-Noiembrie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 - Apel 5

  - Data publicării : 14-Noiembrie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3

  - Data publicării : 26-Noiembrie-2020

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare Măsura 1 - Apel 7

  - Data publicării : 9-Iunie-2022

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare Măsura 2 - Apel 7

  - Data publicării : 9-Iunie-2022

- Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru masura M1

  - Data publicării : 7-Iulie-2022

- Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru masura M2

  - Data publicării : 7-Iulie-2022

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 1 - Apel 8

  - Data publicării : 2-August-2022

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 2 - Apel 8

  - Data publicării : 2-August-2022

- Anunţ privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 1 - Apel 9

  - Data publicării : 30-August-2022

 

 

DOCUMENTE:

 

Actul constitutiv

Actul constitutiv (actualizat)

- Data publicării : 9-Aug-2023

 

Fisele de post

Fisele de post (revizuite)

 

Organigrama

Organigrama (revizuita)

 

Regulament de Ordine Interioara (ROI)

 

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)

Regulament de Organizare si Functionare (ROF - revizuit)

 

Statut Asociatie FLAG Mangalia Litoral

Statut Asociație FLAG Mangalia Litoral (revizuit)

Statut Asociație FLAG Mangalia Litoral (actualizat)

- Data publicării : 9-Aug-2023

 

 

 

NOUTĂȚI:

 

 

2018

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________

 

13-Feb-2018

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________________

 

25-Mai-2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 1)

_________________________________________

 

25-Mai-2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 2)

_________________________________________

 

24-Aug-2018

 

 

 

 

2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 3)

_________________________________________

 

19-Feb-2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 4)

_________________________________________

 

25-Apr-2019

 

 

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității - MASURA 2

_________________________________

 

12-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut - MĂSURA 2

_________________________________

 

12-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - MĂSURA 2

_________________________________

 

15-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - MĂSURA 2

_________________________________

 

30-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii admiistrative si a eligibilitatii - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31-Iul-2019

 

 

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut  - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31-Iul-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

02-Aug-2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

21-Aug-2019

 

 

Lista cererilor de finantare respinse în urma verificării la nivel DGP-AMPOPAM

_________________________________

 

30-Oct-2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 5)

_________________________________

 

14-Noi-2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut - Apel 5

_________________________________

 

17-Ian-2020

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Inițială - Apel 5

_________________________________

 

18-Ian-2020

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Finală - Apel 5

_________________________________

 

28-Ian-2020

 

 

Comunicat de presă AFML

_________________________________

 

26-Noi-2020

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut

_________________________________

 

16-Dec-2020

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Inițială (fără contestații)

_________________________________

 

18-Dec-2020

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML - Finală (după soluționarea tuturor contestațiilor)

_________________________________

 

21-Dec-2020

 

 

 

 

2022

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 7)

_________________________________

 

09-Iun-2022

 

Decizie curs euro 2022 FLAG-uri

_________________________________

 

09-Iun-2022

 

Comunicat de presă AFML

_________________________________

 

02-Aug-2022

 

Comunicat de presă AFML

_________________________________

 

30-Aug-2022

 

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut - Masura 2

_________________________________

 

07-Oct-2022

 

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre AFML - Initiala (fara contestatii) - Masura 2

_________________________________

 

10-Oct-2022

 

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut - Masura 1

_________________________________

 

14-Oct-2022

 

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre AFML - Initiala (fara contestatii) - Masura 1

_________________________________

 

17-Oct-2022

 

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre AFML - finala (dupa solutionarea tuturor contestatiilor) - Masura 2

_________________________________

 

19-Oct-2022

 

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre AFML - finala (dupa solutionarea tuturor contestatiilor) - Masura 1

_________________________________

 

20-Oct-2022

 

 

 

 

2023

 

Anunţ privind angajarea unui expert tehnic

_________________________________

 

24-Apr-2023

 

Rezultat privind selecția dosarelor de participare depuse

_________________________________

 

25-Mai-2023

 

Comunicat de presa cu privire la finalizarea proiectului

_________________________________

 

31-Dec-2023

Asociatia Flag Mangalia Litoral

Adresa: Str Matei Basarab,

Municipiul Mangalia - Romania

Telefon:  0720 896 290

Website: www.afml.ro

E-mail: [email protected]

[email protected]

 Continutul acestui website nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Copyright © www.afml.ro.

Produs de: IT&C Logistic Help S.R.L.