ACTIVITATILE  ASOCIATIEI

 

 

 1.  Activitati principale axate pe implementarea strategiei de dezvoltare locala rezultata prin accesarea Programului Operational de Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.
  • elaborarea, implementarea, evaluarea si monitorizarea periodica a Strategiei de dezvoltare locala si a listei de operatiuni/proiectele prin care Asociatia considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei;
  • promovarea si participarea la proiecte de cooperare nationala si transnationala in teme de interes pentru comunitatile pescaresti si zona vizata;
  • activitati de dezvoltare comunitara integrata - realizarea de analize cuprinzatoare la nivel de comunitate care sa evidentieze nevoile locale, potentialul de dezvolate, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane si competente, cererea locala / a zonelor invecinate de pe piata fortei de munca, care sa urmareasca incluziunea sociala a persoanelor / grupurilor /  comunitatilor pescaresti; elaborare de strategii de dezvoltare a comunitatii si planuri de actiune / dezvoltare comunitara pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa; campanii de constientizare si actiuni specifice pentru cresterea responsabilitatii sociale si promovarea incluziunii active in comunitatile pescaresti (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din randul comunitatilor tinta prin combaterea tuturor formelor de discriminare si promovarea egalitatii de sanse); informare, consiliere, formare / dezvoltare profesionala (inclusiv prin schimbul de bune practici, activitati de consolidare a capacitatii si trensfer de know-how cu alte comunitati si cu actori relevanti la nivel de tara sau din alte State Membre)
  • investitii in sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, in dezvoltare durabila, in inovare sociala, nediscriminare si egalitate de sanse;
  • consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile / proiectele, inclusiv promovarea capacitatilor de management al proiectelor.
  • asigurarea, cu ocazia selectarii operatiunilor / proiectelor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor / proiectelor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
  • pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
  • primirea si evaluarea cererilor de finantare depuse;
  • selectarea operatiunilor si stabilirea cuantumului contributiei si, dupa caz, prezentarea propunerilor catre organsimul responsabil pentru verificarea finala a elegibilitatii inainte de aprobare;
  • monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor / proiectelor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva;
  • gestionarea implementarii operatiunilor de dezvoltare locala si animarea comunitatii.

 2. Activitati secundare derulate de Asociatie
  • acordarea de sprijin informational si tehnic grupului tinta vizat POPAM 2014 - 2020;
  • realizarea de studii, programe, proiecte pentru dezvoltarea mediului socio-economic din zona - vizata de parteneriatul de fata;
  • sprijinirea intreprinzatorilor economici in activitatile de dezvoltare economica a zonei selectate;
  • organizarea de mese rotunde, conferinte, comunicari si publicatii privind promovarea celor mai noi informatii stintifice si practice in domeniul dezvoltarii durabile;
  • realizarea unor campanii de lobby pentru indeplinirea scopului Asociatiei;
  • stimularea tinerilor pentru realizarile obtinute in domenii precum: cultura, educatie, invatamant;
  • implicarea tineretului din zona in activitati ecucative, sociale, sportive, de petrecere a timpului liber si pregatirea / realizarea unor astfel de programe /  proiecte pentru tineret;
  • organizarea unor programe, proiecte interetnice si de combatere a intolerantei;
  • colaborarea cu alte organizatii similare si orgtanizatii profesionale din tara si strainatate;
  • elaborarea de programe de protectie a mediului inconjurator;
  • reprezentarea membrilor Asociatiei in orice problema cu care se confrunta si rezolvarea acestor probleme;
  • angajarea in orice forma de activitate legata direct de promovarea scopului Asociatiei.

Asociatia Flag Mangalia Litoral

Adresa: Str Matei Basarab,

Municipiul Mangalia - Romania

Telefon:  0720 896 290

Website: www.afml.ro

E-mail: flag.mangalialitoral@gmail.com

office@afml.ro

 Continutul acestui website nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Copyright © www.afml.ro.

Produs de: IT&C Logistic Help S.R.L.