STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA:

- Data publicarii : 22-Mar-2018

 

Strategia de dezvoltare locală

 

 

 

GHIDURILE SOLICITANTULUI:

- Data publicarii : 22-Mar-2018

 

-  Ghidul Solicitantului pentru Masura 1 - Valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 1 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 2 - Sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 2 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 3 - Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu prin selectivitatea uneltelor in pescuitul marin si protejarea speciilor.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 3 (editabil)

 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 4 - Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim.

Anexe Ghidul Solicitantului Masura 4 (editabil)

 

 

 

PROCEDURI OPERATIONALE:

- Data publicarii : 22-Mar-2018

 

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei (POIS)

 

Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii Administrative si Eligibilitatii Proiectelor (POVCAE)

 

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie (POES)

 

Procedura Operationala de Monitorizare Raportare si Arhivare (POMRA)

 

Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese (POECI)

 

Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiei (POSC)

 

Procedura Operationala de Nereguli (PON)

 

Procedura Operationala de Control Intern (POCI)

 

 

 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE:

 

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018)

   - Data publicarii : 21-Mai-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2018 MODIFICAT)

   - Data publicarii : 15-Noiembrie-2018

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019)

   - Data publicarii : 31-Ianuarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicarii : 14-Februarie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicarii : 26-Martie-2019

- Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat)

   - Data publicarii : 10-Mai-2019

 

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 1 - Apel 1

   - Data publicarii : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 2 - Apel 1

   - Data publicarii : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 3 - Apel 1

   - Data publicarii : 21-Mai-2018

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare - Masura 4 - Apel 1

   - Data publicarii : 21-Mai-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 2

  - Data publicarii : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 2

   - Data publicarii : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 2

  - Data publicarii : 24-August-2018

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 2

  - Data publicarii : 24-August-2018

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 – Apel 3

  - Data publicarii : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 – Apel 3

  - Data publicarii : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 – Apel 3

  - Data publicarii : 14-Februarie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 – Apel 3

  - Data publicarii : 14-Februarie-2019

 

- Anunt privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Masura 1 - Apel 4

  - Data publicarii : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2 - Apel 4

  - Data publicarii : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 3 - Apel 4

  - Data publicarii : 25-Aprilie-2019

- Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4 - Apel 4

  - Data publicarii : 25-Aprilie-2019

 

- Anunț privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 4

  - Data publicarii : 10-Mai-2019

 

DOCUMENTE:

- Data publicarii : 22-Mar-2018

 

Actul constitutiv

 

Fisele de post

 

Organigrama

 

Regulament de Ordine Interioara (ROI)

 

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)

 

Statut Asociatie FLAG Mangalia Litoral

 

 

NOUTĂȚI:

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________

 

13 Feb 2018

 

 

Comunicat de presa Asociatia Flag Mangalia Litoral

_________________________________

 

25 Mai 2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 1)

_________________________________

 

25 Mai 2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 2)

_________________________________

 

24 Aug 2018

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 3)

_________________________________

 

19 Feb 2019

 

 

Comunicat de presă AFML (APEL 4)

_________________________________

 

25 Apr 2019

 

 

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității - MASURA 2

_________________________________

 

12 Iul 2019

 

 

Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut - MĂSURA 2

_________________________________

 

12 Iul 2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - MĂSURA 2

_________________________________

 

15 Iul 2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - MĂSURA 2

_________________________________

 

30 Iul 2019

 

 

Lista cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii admiistrative si a eligibilitatii - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31 Iul 2019

 

 

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut  - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

31 Iul 2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML Inițială (fără contestații) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

02 Aug 2019

 

 

Lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare de către AFML finala (dupa solutionarea contestatiilor) - Masurile M1, M3, M4

_________________________________

 

21 Aug  2019

Asociatia Flag Mangalia Litoral

Adresa: Str Matei Basarab,

Municipiul Mangalia - Romania

Telefon:  0720 896 290

Website: www.afml.ro

E-mail: flag.mangalialitoral@gmail.com

office@afml.ro

 Continutul acestui website nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Copyright © www.afml.ro.

Produs de: IT&C Logistic Help S.R.L.